Radio Rekord Świętokrzyskie mobilne Radio Rekord Świętokrzyskie

Konkurs na dyrektora MOSiR w Starachowicach

Konkurs na dyrektora MOSiR w Starachowicach

- Osoba przystępująca do konkursu musi zaprezentować swoje pomysły na zagospodarowanie miejskiej infrastruktury sportowej. Poszukujemy osoby kreatywnej, pomysłowej i oczywiście lubiącej sport - mówi prezydent Marek Materek. 

Do zadań nowego dyrektora należeć będzie gospodarowanie infrastrukturą sportową w mieście, w której skład wchodzą: kąpielisko Piachy, przeznaczone do rewitalizacji kąpielisko Lubianka, kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Pustowójtówny, Kryta Pływalnia i odkryte baseny letnie przy ulicy Szkolnej, Miejska Hala Sportowa, Stadion Miejski, siłownie plenerowe, place zabaw oraz street workout parki.

Zakres obowiązków nowego szefa ośrodka to również: kierowanie statutową działalnością MOSiR oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz, zarządzanie zasobami ludzkimi w MOSiR, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez prezydenta Starachowic w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie bieżącej działalności MOSiR, współpraca z klubami sportowymi miasta, instytucjami oświatowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi i zawodowymi, przy organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki studiów: ekonomia, zarządzanie, administracja)

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat stażu pracy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

- biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,

- znajomość uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 r. - Strategia rozwoju sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne.

- przedstawienie (w formie pisemnej) koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawa o samorządzie gminnym , ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo wodne (zagadnienia związane z kąpieliskami wodnymi).

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym,

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

- poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność i odporność na stres.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne skarbowe, podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, pisemna koncepcja funkcjonowania MOSiR. W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Starachowicach. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej www.starachowice.eu/rodo Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji określonej w niniejszym ogłoszeniu do czasu jej zakończenia.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach" w terminie do 7 września 2020 r. w godz. urzędowania tj. do 15.30,  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce: Tablica ogłoszeń – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

CZD

Chcemy, żeby portal swietokrzyskie.cozadzien.pl był miejscem wymiany opinii dla wszystkich mieszkańców ziemi świętokrzyskiej.
Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji „Stop hejt”. Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.
Anonim
lub
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy