Radio Rekord Świętokrzyskie mobilne Radio Rekord Świętokrzyskie
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMyIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg==
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMyIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg==

Wniosek urlopowy - jak wypełnić?

Wniosek urlopowy - jak wypełnić?

Wniosek urlopowy

Faktem jest, ze wniosek urlopowy pozwoli nam wykorzystać przysługujące dni wolne w danym terminie. Urlop wypoczynkowy jest płatny, nieprzerwany i coroczny, a jego ilość jest zależna od stażu pracy. 26 dni urlopu w ciągu roku mają osoby, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, natomiast 20 dni urlopu przysługuje tym pracownikom, którzy mają staż pracy krótszy niż 10 lat. Cenne informacje na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Pracownika!

Pamiętajmy o tym, że pracodawca powinien w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformować nas o tym, jaki mamy wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Jeśli chodzi o staż pracy, do niego wliczamy każde poprzednie zatrudnienie, przy czym nie ma znaczenia przerwa między stosunkami pracy, czy też sposób rozwiązania umowy. Co ciekawe, pod uwagę brane są nawet okresy nauki. Podczas ustalania uprawnień urlopowych, obliczyć trzeba staż ogólny pracownika za pomocą zsumowania wszystkich okresów zatrudnienia oraz okresów podlegających zaliczeniu do stażu pracowniczego. To oznacza, że pracownik powinien dostarczyć pracodawcy wszelkie niezbędne dokumenty, mające wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Od tego może bowiem zależeć liczba dni urlopu wypoczynkowego w trakcie roku kalendarzowego. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy muszą wiedzieć, że przysługuje im urlop pomniejszony w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu.

Urlop wypoczynkowy a pierwsze zatrudnienie

Podkreślić warto, że szczególnym przypadkiem naliczania urlopu wypoczynkowego jest pierwsze podjęcie pracy przez daną osobę. Wtedy kodeks pracy wskazuje, że pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wraz z upływem każdego miesiąca pracy (w wysokości 1/12 wymiaru). Ta zasada obowiązuje w roku, w którym rozpoczynamy swoją pierwszą pracę. W kolejnym natomiast mamy do dyspozycji pełną wysokość, zgodnie z okresem zawartej umowy o pracę. Nie bez znaczenia jest to, że w przypadku pierwszej pracy, liczba dni urlopowych nie musi ulegać zaokrągleniu. 

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Co zawrzeć we wniosku urlopowym?

Zazwyczaj wniosek o urlop wypoczynkowy składany jest na piśmie. To bardzo prosty dokument, który nie powinien nam sprawić większych kłopotów. Jakie dane powinniśmy tutaj zawrzeć? We wniosku urlopowym wpisujemy:

  • Imię i nazwisko
  • Zajmowane stanowisko w firmie
  • Datę i miejsce sporządzenia wniosku
  • Dane firmy i dane osoby, do której kierujemy dokument

Następnie we wniosku zamieszczamy prośbę o udzielenie urlopu wraz z zaznaczeniem, że interesuje nas urlop wypoczynkowy i terminem urlopu oraz liczbą dni (określamy liczbę dni roboczych, czyli tych, które są dla nas dniami pracy). Pamiętajmy o tym, że z wniosku musi wynikać, w jakim okresie będziemy na urlopie i ile dni wolnych wykorzystamy. Tak sporządzony dokument podpisujemy i przekazujemy przełożonemu lub pracodawcy. Kodeks pracy nie określa terminu, w którym należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Jednakże ważne jest to, aby poinformować pracodawcę jak najszybciej o tym, że zamierzamy skorzystać z dni wolnych. Dodatkowo urlop udzielany jest zgodnie z planem urlopowym, ustalanym na początku każdego roku pracy!

Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych pracownikowi w danym terminie? Mimo tego, że prawo pracownika do urlopu jest oczywiste, istnieją pewne wyjątki. Pracodawca niekiedy może odmówić nam udzielenia urlopu, zwłaszcza gdy zaistnieją ku temu przesłanki dotyczące dbałości o interes firmy, wystąpienia awarii w miejscu pracy itp. Jeśli konkretny termin nie jest dobry dla firmy, pracodawca może nam zaproponować jego zmianę. 

Podsumowując, warto zauważyć, że każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma prawo do wykorzystania dni wolnych w trakcie roku w odpowiedniej liczbie, w zależności od stażu pracy. 

Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji "Stop hejt".

Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjI3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjM3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy